2008-04-22

Fem mingel-bilder från ett knyt-kalas i den super-lyckliga solskens-världen (tisdag)