2011-06-26

Fem djur som säger snälla saker II

Äh, vi fortsätter en vecka till. Nästa gång ska ni dock kompenseras för min slöhet med ett ytterst ambitiöst projekt...

2011-06-19

Fem djur som säger snälla saker

Ibland när jag vill komma igång med tecknandet ritar jag djur som säger snälla saker. Några av dem ska ni få stifta bekantskap med nästa vecka. Pöss!