2009-10-12

Fem random illustrationer (måndag)

Omslags- och decemberillustration för Alumas kalender 2009.

Inga kommentarer: