2007-08-19

Fem hjälmar

Efter att ha läst en artikel om en liten kille som riskerar att dö om han inte bär hjälm, och diskuterat hjälmar i största allmänhet med en vän, har jag så sent som idag färdigställt nästa veckas kategori: Fem hjälmar.

Inga kommentarer: