2007-07-16

Fem affischer från onda makter

Nästa vecka går i ondskans tecken. Det har helt enkelt blivit dags att visa skitföretag och
–organisationer från deras bästa, soligaste och mest barnvänliga sida.

Inga kommentarer: